digihive top banner

Imkers zijn heel nieuwsgierig als het gaat over de honingbij en alles rondom de bij. Veel van wat er valt waar te nemen, is al bestudeerd en met anderen gedeeld. Het kijken in de bijenkast met behulp van de nieuwste technieken was tot nu toe vooral het werkterrein van professionele onderzoekers, maar de technologie wordt voor iedereen steeds toegankelijker.

Zelfs imker-hobbyisten kunnen het Internet of Things [IOT] toepassen op hun geliefde diertjes. Door gebruik te maken van sensoren wordt het mogelijk zonder de bijenkast open te maken, zelfs op afstand, in de kast te 'kijken' en temperatuur en vochtigheid te meten. Ook het gewicht van dekast wordt ook gemonitord.

 

Geschiedenis

Samen met imkervereniging Sint Ambrosius Veldhoven is tijdens een speciale bijeenkomst in november 2017 gebleken dat er voldoende draagvlak was in beide verenigingen om het project Meten in de bijenkast, gestart door studenten van de TU/e onder de naam BBeacon, voort te zetten.

Sinds begin 2017 is een groepje bijenhouders met een beetje technische achtergrond bezig een systeem te bouwen waarmee draadloos kan worden ingelogd om data te verzamelen. Deze gegevens worden doorgestuurd naar de Cloud en kunnen met een persoonlijke inlogcode worden opgevraagd. Het is dus mogelijk de bijenkast te monitoren en de d ata op een smartphone of computer uit te lezen. Met deze informatie kan men conclusies trekken over de situatie in de kast , bijvoorbeeld of de koningin nog aan de leg is, of dat er honing wordt gehaald.

 

Eerste 20 prototypes DigiHive

Dankzij financiële steun van Rabobank Eindhoven-Veldhoven zijn imkers Sjoerd Aarts en Yuriy Ka syanyuk aan het werk gegaan. Na lange winteravonden overleggen, proberen, testen en solderen was DigiHive geboren: binnen een paar maanden van losse componenten naar een werkend systeem! De systemen zijn zowel op de bijenstallen van de imkerverenigingen in Eindhoven en Veldhoven geïns talleerd als bij de bijenhouders thuis. Een WiFi-verbinding zorgt dat de data worden doorgestuurd naar de Cloud.

Infrastructuur

Om het systeem te laten functioneren is een website www.digihive.nl in het leven geroepen, waar de deelnemende imkers zich kunnen registreren en hun systeem live kunnen volgen. Per kast worden grafieken getoond met log-g egevens. Er wordt hard gewerkt aan een digitale kastkaart zodat de imker op eenvoudig wijze in één oogopslag een overzicht heeft over de gegevens.De metingen worden per uur geregistreerd om de batterij te sparen. Er is berekend dat de batterij gedurende een jaar de data via de WiFi-verbinding moet kunnen versturen.

Volgende stappen.

Het experiment gaat gestaag door en aan het einde van het seizoen worden de verzamelde da ta door ons geëvalueerd op kwaliteit, nauwkeurigheid en nuttigheid. De statistische bewerking van de meetdata, maar ook he t verband tussen drachtperiode en gewicht van de kast en de samenhang tussen temperatuur en bijengezondheid worden bekeken . Er wordt ook onderzocht of andere sensoren mogelijk meer nut zouden hebben.

Tot slot: IOT is binnenkort niet meer weg te denken in ons gehele dagelijks leven. Er wor dt vaak beweerd dat techniek iets is voor jongeren, maar veel enthousiaste imkers die meedoen aan dit project zijn zestig of ouder. Er bestaat geen [leeftijds-]grens om te blijven leren en de nieuwste ontwikkelingen te volgen. Het gaat ons voor al om de geliefde bij!

Open dag

In het weekend van 8/9 juli zijn de Landelijke Open Imkerijdagen er weer! Ook bij u in de buurt stellen imkerijen hun poorten open.

Wij zijn open op 9 juli van 11:00- 16:00. Die dag zal het systeem bij imkerijvereniging Ambrosius aan de Loostraat te Eindhoven ook gedemonstreerd worden.